06/01/2020
Ngày hội việc làm năm 2019
03/12/2019
Phiếu khảo sát Nhà tuyển dụng đối với Người lao động là Cựu sinh viên Học viện Chính sách và Phát triển
28/11/2019
PHIẾU KHẢO SÁT TÌNH HÌNH VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP (Dành cho Cựu sinh viên)
04/10/2019
Các biểu mẫu liên quan đến khảo sát đối với sinh viên Học viện Chính sách và Phát triển
27/05/2019
Quy định về công tác hướng nghiệp, tư vấn việc làm trong các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp
20/03/2019
TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ HỖ TRỢ VIỆC LÀM SINH VIÊN APD
15/03/2019
Tổng hợp Việc làm của Cựu sinh viên khóa 5 tốt nghiệp năm 2018
11/03/2019
Khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2018
04/03/2019
PHIẾU KHẢO SÁT THÔNG TIN CỰU SINH VIÊN APD