08/08/2016
     Dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển, được sự quan tâm, giúp đỡ của Đoàn thanh niên Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng như của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Giang, Đoàn...
07/03/2016
          Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng Tháng Thanh niên (3/2016). Hội thi ẩm thực được tổ chức bởi Đoàn Thanh niên Học viện Chính sách và Phát triển “APD Chef lần thứ 1” năm 2016 đã chính...
14/09/2015
     Sáng Chủ nhật, ngày 13/09/2015 chương trình Tổng kết Mùa hè xanh 2015 và Chào tân sinh viên khóa 6 "APD Tộc - chào mừng thế hệ thứ VI" đã được tổ chức.

CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ