06/01/2020
LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI TẠI CHI BỘ 1, KHỐI CHÍNH TRỊ VÀ CÔNG TÁC SINH VIÊN
20/03/2019
Những sinh viên có điểm học tập và điểm rèn luyện xuất sắc đạt học bổng khuyến khích học tập xuất sắc trong học kỳ I năm học 2018 - 2019