Ban Giám đốc

Giám đốc

PGS.TS. Đào Văn Hùng

Thành viên Hội đồng Chính sách tài chính, tiền tệ Quốc gia

Nguyên Phó chủ nhiệm Khoa Ngân hàng – Tài chính, Đại học Kinh tế Quốc dân.

Giảng dạy các môn:

 1. Lý thuyết tài chính tiền tệ (sinh viên)
 2. Nghiệp vụ Ngân hàng Trung ương
 3. Tài chính – Ngân hàng và sự phát triển (Chương trình cao học)

Download Lý lịch khoa học Giám đốc Đào Văn Hùng

Email: daohung@apd.edu.vn;  daohungvan@gmail.com

Tel: 04 85879138

 

Phó Giám đốc

PGS, TS. Trần Trọng Nguyên

 • Phó giáo sư ngành Kinh tế; Thành viên Hội đồng khoa học của Trung tâm nghiên cứu ứng dụng toán trong lĩnh vực kinh tế, tài chính - ngân hàng (FMathLab), thuộc Viện Nghiên cứu cao cấp về toán (VIASM).
 • Nguyên Trưởng bộ môn Toán Tài chính, Đại học Kinh tế Quốc dân và Đại học Sư phạm Hà Nội 2.
 • Giảng dạy các môn học:
 • Kinh tế lượng,
 • Giải tích ngẫu nhiên,
 • Phân tích chuỗi thời gian,
 • Phân tích thống kê nhiều chiều,
 • Toán tài chính,
 • Các mô hình phân tích và định giá tài sản tài chính,
 • Phân tích kỹ thuật trong tài chính,
 • Quản trị rủi ro tài chính,…
 • Lĩnh vực quan tâm:
 • Toán tài chính,
 • Phân tích và định giá tài sản,
 • Đo lường rủi ro,
 • Phân tích kỹ thuật,
 • Phân tích và dự báo,
 • Thống kê kinh tế,…
 • Điện thoại: 024. 37957369
 • Email: nguyentt@apd.edu.vn

 

Phó Giám đốc

TS. Giang Thanh Tùng

Tốt nghiệp Đại học và Tiến sĩ Luật tại Khoa Luật quốc tế, Học viện Quan hệ quốc tế Moscow (MGIMO).

TS. Giang Thanh Tùng đã có rất nhiều kinh nghiệm quản lý với các chức vụ đã trải qua như Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Phó Cục Trưởng Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Đại diện xúc tiến đầu tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại San Francisco, California, Hoa Kỳ.

Lĩnh vực công tác đã đảm nhiệm:

Pháp luật đầu tư quốc tế; pháp luật đầu tư; hội nhập quốc tế và xúc tiến đầu tư.

Download Lý lịch khoa học Phó Giám đốc Giang Thanh Tùng

Email: tunggiangthanh@mpi.gov.vn

 

Phó Giám đốc

TS. Nguyễn Thế Vinh

TS. Nguyễn Thế Vinh tốt nghiệp Đại học Kinh tế quốc dân, Tiến sĩ tại Viện Chiến lược phát triển (Bộ Kế hoạch và Đầu tư). TS Vinh có nhiều kinh nghiệm về các lĩnh vực đấu thầu, quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, chiến lược phát triển và marketing. Hiện nay TS Vinh đang là chuyên gia tư vấn cho Ngân hàng thế giới (WB), Công ty Mc Kinsey và tham gia xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực Đấu thầu, Quy hoạch phát triển của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. TS Vinh là chủ biên giáo trình Đấu thầu mua sắm, có nhiều bài nghiên cứu khoa học đăng trên các tạp chí khoa học và có nhiều Đề tài, Đề án trình các cấp có thẩm quyền.TS. Nguyễn Thế Vinh phụ trách giảng dạy các môn: Đấu thầu mua sắm 1, Đấu thầu tư vấn; Lập hồ sơ mời thầu và Đánh giá hồ sơ dự thầu; Lập dự án đầu tư, Quản lý dự án đầu tư.

Lĩnh vực nghiên cứu chủ yếu của TS. Nguyễn Thế Vinh gồm: Kinh tế phát triển; Quy hoạch phát triển; Đấu thầu tư vấn; Lập Hồ sơ mời thầu; Lập dự án đầu tư, Quản lý dự án đầu tư.

Download Lý lịch khoa học Phó Giám đốc Nguyễn Thế Vinh

Email: vinhnt@apd.edu.vn