Giới thiệu về Bộ môn Toán Kinh tế

content:

Bộ môn Toán kinh tế (Khoa Kinh tế) giúp Giám đốc Học viện thực hiện chức năng quản lý công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học, đào tạo, quản lý cơ sở vật chất của Bộ môn nhằm đáp ứng kế hoạch chung của Học viện.

Giảng viên BM Toán kinh tế và sinh viên Big Data K10

Giảng viên BM Toán kinh tế và sinh viên Big Data K10 tại lễ khai giảng năm học 2019-2020

Hoạt động ngoại khóa

Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ môn Toán kinh tế

Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, hợp tác và chủ trì tổ chức giảng dạy và đào tạo các chuyên ngành về toán, toán kinh tế theo các bậc cử nhân, thạc sỹ và tiến sỹ;

Quản lý và chịu trách nhiệm về chất lượng, nội dung, phương pháp đào tạo và nghiên cứu khoa học thuộc các lĩnh vực chuyên môn do  Bộ môn quản lý;

Tổ chức biên soạn tài liệu giáo trình toán; Bồi dưỡng nghiệp vụ cho các đối tượng theo yêu cầu;

Xây dựng kế hoạch tuyển sinh và quản lý chuyên môn cho chuyên ngành Phân tích dữ liệu lớn trong Kinh tế và Kinh doanh;

Thực hiện các nghiệm vụ khác do Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển giao.

LINK THÔNG TIN TUYỂN SINH CHUYÊN NGÀNH BIG DATA NĂM 2020

LINK THÔNG TIN TUYỂN SINH CHUYÊN NGÀNH BIG DATA NĂM 2019

----------------------------------
Thông tin liên hệ:
BM. TOÁN KINH TẾ - KHOA KINH TẾ - HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
P201, Tòa nhà C, Khu đô thị Nam An Khánh – An Thượng, Hoài Đức, Hà Nội
Hotline/Zalo: Thầy Tú 0912 426 326/ Thầy Tuấn 0946 169 668
Website: http://tuyensinh.apd.edu.vn/
Facebook: https://www.facebook.com/phantichdulieuAPD/