null Lịch công tác tuần từ ngày 20/4 đến hết ngày 26/4/2020

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 20/4/2020 đến 26/4/2020
Trực BGĐ: Giám đốc Đào Văn Hùng
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 20/4/2020)
14h30 Làm việc với Thứ trưởng Võ Thành Thống  Ban Giám đốc, Các đ/c họp trực tiếp: Quân, Thành, Thế Hùng, Hoát, Đoàn, Minh Vân, Thanh Bình, Phúc Hạnh, Hoàng Tuấn Thứ trưởng
Võ Thành Thống
Phòng họp tầng 2 Lãnh đạo các đơn vị còn lại và cán bộ, giảng viên khác theo dõi trực tuyến. Trung tâm CNTT, TV&TT chuẩn bị thiết bị.
17h00 Họp về công tác kiểm định CTĐT Phó Giám đốc Vinh, Lãnh đạo 03 khoa QTDN, KTPT, KTQT; toàn thể cán bộ, giảng viên 03 khoa; TTKT&ĐBCL, các đ/c: Vọng, Đông, Trụ. Giám đốc
Đào Văn Hùng
Phòng họp tầng 2 Các đ/c thuộc thành phần dự họp ai có mặt tại Hv sẽ họp trực tiếp, còn lại họp trực tuyến. Trung tâm CNTT, TV&TT chuẩn bị thiết bị.
Thứ Ba (ngày 21/4/2020)
Thứ Tư (ngày 22/4/2020) 
Thứ Năm (ngày 23/4/2020)
Thứ Sáu (ngày 24/4/2020)
9h00 Họp Hội đồng tuyển sinh năm 2020 Ban Giám đốc, Lãnh đạo các đơn vị Giám đốc
Đào Văn Hùng
Phòng họp tầng 2 Các lãnh đạo khối hành chính họp trực tiếp, các lãnh đạo khối giảng viên họp trực tuyến. Trung tâm CNTT, TV&TT chuẩn bị trang thiết bị.
14h30 Ứng viên giảng thử Phó Giám đốc Vinh; Lãnh đạo khoa Kinh tế; đại diện phòng QLĐT, TCHC; giảng viên bộ môn Đấu thầu; đ/c Vọng; Cán bộ giảng viên quan tâm Trưởng khoa Kinh tế
TS. Nguyễn Thanh Bình
Phòng họp tầng 3  
Thứ Bảy (ngày 25/4/2020)
Chủ nhật (26/4/2020)