null CLB Sinh viên Tình Nguyện APD

content:

Hành trình tuổi trẻ - Mỗi cuộc hành trình chúng tôi lại hiểu rõ hơn về những thành viên trong đội, vui cười, sẻ chia, tâm sự có thể chưa nhiều, nhưng nó giúp chúng tôi gắn kết lại với nhau hơn.