Trung Tâm Bồi Dưỡng và Tư Vấn Phát Triển

 TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG, TƯ VẤN VÀ PHẢN BIỆN CHÍNH SÁCH 

          Phụ trách Trung tâm: Ths. Võ Xuân  Hoài

Điện thoại CQ: 04 35562393

Fax: 04.37475217/35562392

Trung tâm Bồi dưỡng, Tư vấn và Phản biện chính sách được thành lập theo Quyết định số 526/QĐ-HVCSPT ngày 10/8/2018 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển trên cơ sở nâng cấp Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn phát triển.

 Danh sách cán bộ Trung tâm

Ths. Võ Xuân Hoài, Phụ trách Trung tâm. 

Ths. Nguyễn Đức Hiếu.

Địa chỉ liên hệ: Phòng 605, Tòa nhà Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngõ 7. Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội.

Trung Tâm Bồi Dưỡng và Tư Vấn Phát Triển