Trung tâm CNTT, TV & Truyền thông

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA TRUNG TÂM

(Ban hành kèm theo Quyết định số 828/QĐ-HVCSPT ngày  30/9/2019
của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển)

1. Chức năng của Trung tâm              

     1. Tham mưu cho Ban giám đốc Học viện thống nhất quản lý hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin; quản lý và vận hành hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin của Học viện;

     2. Tham mưu, giúp Ban Giám đốc Học viện quản lý hoạt động Thư viện;

     3. Tham mưu giúp Ban Giám đốc Học viện thực hiện quản lý công tác truyền thông và quan hệ công chúng; xây dựng, nâng cao hình ảnh và thương hiệu của Học viện;

     4. Triển khai các hoạt động đào tạo trực tuyến (E-learning); ứng dụng công nghệ nhằm hiện đại hóa các hoạt động đào tạo và nghiên cứu của Học viện.

2. Nhiệm vụ của Trung tâm

2.1. Lĩnh vực công nghệ thông tin

     - Xây dựng kế hoạch dài hạn và ngắn hạn ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý, đào tạo và NCKH tại Học viện trình Giám đốc phê duyệt.

     - Tổ chức xây dựng, quản lý và vận hành các hệ thống thiết bị công nghệ thông tin và trang thiết bị thuộc hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin của Học viện;

     - Bảo trì, bảo dưỡng, cài đặt cấu hình, sửa chữa, thay thế thiết bị, linh kiện máy tính, máy in; khắc phục sự cố kỹ thuật của hệ thống mạng máy tính và các thiết bị công nghệ thông tin của Học viện;

     - Đảm bảo an ninh, an toàn hệ thống dữ liệu toàn Học viện;

     - Biên tập, lưu trữ và quản trị các bài giảng điện tử phục vụ đào tạo trực tuyến (E-learning) của Học viện.

2.2. Lĩnh vực thư viện

     - Tham mưu cho lãnh đạo Học viện về việc xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển, tổ chức và điều phối hệ thống thư viện.

     - Khi được Giám đốc Học viện phê duyệt thực hiện mua sách, giáo trình, tài liệu tham khảo, tạp chí khoa học, cơ sở dữ liệu và các học liệu điện tử khác đáp ứng nhu cầu hoạt động của các đơn vị;

     - Tổ chức sắp xếp, lưu trữ, bảo quản kho tài liệu và cơ sở dữ liệu bao gồm các loại hình ấn phẩm và vật mang tin của Học viện.

     - Thu thập, bổ sung, trao đổi, phân tích, xử lý các loại hình tài liệu;

     - Xây dựng hệ thống tra cứu tài liệu thích hợp; thiết lập mạng lưới truy nhập và tìm kiếm thông tin tự động hoá; tổ chức cho toàn thể người dùng trong Học viện khai thác, sử dụng thuận lợi và có hiệu quả nguồn tài nguyên thông tin của Trung tâm và các nguồn tin bên ngoài.

     - Phát triển quan hệ trao đổi, hợp tác với các cơ quan, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực thư viện trong và ngoài nước.

2.3. Lĩnh vực truyền thông

     - Chủ trì việc khai thác, đăng tải các thông tin và quản trị website của Học viện một cách chuyên nghiệp;

     - Tổ chức và quản lý mạng lưới cộng tác viên để thu thập tin tức, đưa tin về các hoạt động của Học viện trên các phương tiện thông tin đại chúng (Báo, Đài truyền hình, các trang fanpage và diễn đàn trên facebook hay các mạng xã hội khác);

     - Quản lý và khai thác hoạt động của phòng Studio, kênh truyền hình APD trên Youtube nhằm quảng bá thương hiệu Học viện đến cộng đồng;

     - Tổ chức các livestream cho Học viện và các đơn vị khi có nhu cầu;

     - Chịu trách nhiệm về nội dung, hình thức thông tin tuyên truyền; Quản lý hệ thống cơ sở vật chất phục vụ công tác thông tin tuyên truyền;

     - Tổ chức làm kỷ yếu, bản tin nội bộ, các ấn phẩm truyền thông của Học viện khi có yêu cầu của Ban giám đốc Học viện;

     - Ghi lịch sử và quản lý tư liệu phòng truyền thống của Học viện.

3. Nhân sự của Trung tâm

STT

Họ tên

Nhiệm vụ

1.

Đàm Thanh Tú

Lãnh đạo Trung tâm

2.

Tạ Đức Anh

Phụ trách lĩnh vực CNTT

3.

Nguyễn Thu Phương

Phụ trách lĩnh vực Thư viện

4.

Lưu Thị Diệu

Phụ trách lĩnh vực Thư viện

5.

Vũ Tiến Sơn

Phụ trách lĩnh vực Truyền thông

6.

Đỗ Thế Dương

Phụ trách lĩnh vực Truyền thông

Trung tâm CNTT, TV & Truyền thông